Булеви алгебрични свойства

Програмиране 0 - Булеви оператори - and, or и not (Юли 2019).

$config[ads_text] not found
Anonim

Булеви алгебрични свойства

Глава 7 - Булева алгебра


Комутативната собственост

Друг вид математическа идентичност, наречена "собственост" или "закон", описва как различните променливи се отнасят една към друга в система от числа. Едно от тези свойства е известно като комутативно свойство и се прилага еднакво за добавяне и умножение. По същество комутативното свойство ни казва, че можем да обърнем реда на променливите, които се добавят заедно или се умножават заедно, без да се променя истината на израза:

Асоциативната собственост

Заедно с комутативните свойства на добавянето и умножението имаме асоциативното свойство, което отново се прилага еднакво добре за добавяне и умножение. Това свойство ни казва, че можем да свързваме групи от добавени или умножени променливи заедно с скоби, без да променяме истината на уравненията.

Разпределителното имущество

Накрая, имаме разпределителна собственост, илюстрираща как да разширяваме булевия израз, формиран от произведението на сумата, и на обратното ни показва как могат да се вземат предвид термините от булеви суми от продукти:

За да обобщим, тук са трите основни свойства: комутативно, асоциативно и разпределително.