Категория знание : Юни 2019

Теореми и закони

Теореми и закони

Има няколко теореми, които могат да бъдат приложени за намиране на решение на електрическите мрежи чрез опростяване на самата мрежа или могат да бъдат използвани за лесно изчисляване на аналитичното им решение. Теоремите на електрическата верига могат да се приложат и към системи с променлив ток, като само една разлика е: замяна на омичното съпротивление на системата DC с импеданс. О